ВИСОКОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Херсонська область

ПАСПОРТ ВИСОКОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СХЕМАТИЧНА КАРТА

Фото без опису

ГЕРБ

Фото без опису

ПРАПОР

Фото без опису

Високопільська селищна рада

 

Адреса:смт Високопілля, вулиця Визволителів, 112

Пош.інд.  74000

Код 26555391  Телефон: (05535) 2-17-95

Електронна пошта: 26555391@mail.gov.ua

Офіційний сайт Високопільської селищної ради: https://kronau.gov.ua

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГРОМАДУ

 

Дата утворення: 16 листопада 2017 року

Площа: 495  кв. км  2,0 % від території області

Відстані: від смт Високопілля  до м.Херсона залізницею – 165км ; автошляхом - 175 км

Географічні дані:  ОТГ розташована в степовій зоні Східно-Європейської  рівнини

на північному сході Херсонської області. По території громади  протікає   річка Інгулець .

                                  

Кордони: Високопільська ТГ межує з Нововоронцовською ТГ, Кочубеївською ТГ, Великоолександрівською ТГ Херсонської області, та Зеленодольською ТГ Апостолівського району Дніпропетровської області, Березнігуватською ТГ Миколаївської обл.

Адміністративно-територіальні одиниці:

Міст районного значення - 0

Селищ міського типу –2

Сільських населених пунктів - 20

Кількість місцевих рад – 1 (Високопільська селищна рада).

 

Чисельність наявного населення станом на 01.01.2021 р. 11,163 тис.осіб / 1,0 % від населення області,

 

у тому числі:

сільське – 5,722 тис. чол., або 0,9 %

 

 

міське – 5,441 тис.чол., або 1,2%

                                                          

Коротка історична довідка


Високопілля (до 1915 року - Кронау ) – селище міського типу і адміністративний центр району. Кронау засноване в 1869 році німцями – переселенцями із німецьких колоній Таврійської губернії. У VІІІ випуску ”Ведомостей из важнейших селений Европейской России ” за 1886 рік Кронау згадується як центр волості. У1889 році в ній проживало вже 497 чоловік, 349 з яких займалися сільським господарством. Інтенсивно розвивались товарно-грошові відносини і капіталістичне підприємництво. В середині 80-х років ХІХ століття в Кронау почав діяти невеликий пивоварний завод, 2 оптові склади вина, два лісопильних склади. Пізніше російський купець Ю.А.Торлін побудував в колонії паровий млин ( його обслуговували 30 робітників), який виробляв за добу 14,5 тонн борошна дев’яти сортів. В 1900 році товарообіг 17 торгівельних підприємств Кронау складав 145 тис.крб., тричі на рік тут влаштовувались ярмарки, на які з’їджались селяни, ремісники, торгівельний люд із навколишніх сіл. На зламі віків в колонії вже працювали 5 магазинів, корчма, винний погріб, пивна та дріб’язкова лавки.

Вже в перші роки існування колонії на сезонні роботи сюди приїздили малоземельні та безземельні селяни-українці з Полтавської та Чернігівської губернії. Частина заробітчан, відпрацювавши сезон, залишалися зимувати в Кронау, пізніше одружувалися, заводили господарство і жили разом з німцями, зачасту добре вивчаючи їх культуру, мову і звичаї. Поступово в селищі склалися чотири общини: українська, німецька, російська та єврейська. Вони були різними за чисельним складом, проте відігравали помітну роль в житті волосного центру. Представники національних общин часто одружувалися між собою і з’являлись російсько-німецькі, українсько-російські сім’ї.

Колонія росла, обіг її головних промислових підприємств збільшувався з кожним роком.. Високу марку торлинського борошна знали не тільки в Російській імперії, але і за її межами. Саме процес економічного зростання Кронау сприяв тому, що Ю.А.Торлін використав свої зв’язки і фінанси для внесення змін до затвердженого царським указом проекту будівництва залізниці Херсон-Мерефа. Саме Юхиму Андрійовичу Торліну – російському купцю і підприємцю високопільці завдячують тим , що саме через Високопілля в 1916 році пролягла залізнична колія.

У 1914 році, коли почалася війна царської Росії з кайзерівською Німеччиною, “височайшим указом” було перейменовано всі населені пункти з німецькими назвами. В 1915 році Кронау дістало офіційну назву-Високопілля за його місцем на високому вододіллі Дніпра й Інгульця та південних відрогах Наддніпрянської височини.

По різному зустріли у Високопіллі звістку про Жовтневе збройне повстання в Петрограді. Частина найбільш заможних колоністів емігрувала до Канади, а частина тих, хто залишився, розділилися на два табори. Селянам-біднякам було роздано землю по 10 десятин на двір.

У 1920 році на території нинішнього району проживало 13000 чоловік, з них 10000 – представники німецької національності.

Промайнула над Херсонськими степами громадянська війна, змінивши докорінно весь уклад життя. На зміну продрозкладці в 20-ті роки прийшов НЕП ( нова економічна політика ).

В 1922-1923 роках у Високопіллі організуються кредитні сільськогосподарські товариства, виробничокооперативна артіль “Зерно”, сільське споживче товариство, відкриті зерноочисний пункт, машинно-тракторне товариство, яке мало 4 трактори, 6 парових молотарок, 12 нафтодвигунів.

Поступово збільшувався обсяг перевезень через залізничну станцію, почав працювати млин. У 1924 році збудовані елеватор та маслозавод.

З 1920 по 1923 рік Високопілля входило в Криворізький повіт Катеринославської губернії, в 1923-1926 роки в Апостоловський район Криворіжського округу.

31 березня 1926 року ВУЦВК і РНК УСРР прийняли постанову “Про утворення  на території Херсонської округи Високопільського району  з переважною німецькою людністю”.

Постановою передбачено:

“Утворити на території Херсонської округи новий Високопільський район з переважною німецькою людністю з центром у с. Високопілля у складі вищенаведених залюднених пунктів:

а) Суворівки, Краснояру, Потьомкіна, Брусилова, Любимівки,Нікольського, Князівки, Високопілля, Ольжине, Мар’янівки, Братського, Гінфельда, Крейсера, Вітштейна, Готфельда, Іванівки, Миколаївки, виділивши їх із складу Апостоловського району Криворізької округи;

б) Орлова, Софіївки, Благодатного, Озерівки,Олександрівки,Мировки, Рівнопілля, Пригір’я, Розівки, Красновки, Каменки, Долинівки, Кочубеївки, Лугівки, Нікольського, Світлівки, Заградівки, Натал’їного, Мар’їно, Ново-Мирівки, Свободного, виділивши їх із складу Велико-Олександрівського району Херсонської округи.”

 

Природні ресурси /корисні копалини/ - пісок, щебінь, глина, вапняне каміння, фосфати

Родовище  ФЕДОРІВСЬКЕ - це родовище металічних корисних копалин, не розробляється, корисна копалина- руди марганцю, сформоване підняттям кристалічних порід  та  післярудними розмивами  пласт  марганцевих  руд. Федорівського родовища  поділений  на дві  ділянки: шахта № 1 і шахта № 3. 

 • Ділянка шахти № 1: площа 1015 га, розташована  на підвідомчій  території.  10,5 км на північ від залізничної станції Високопілля, поблизу села Федорівка і приурочена до східної частини рудного пласта; потужність  марганцевих руд складає 0,5-3,45 м  (середня - 1,6 м);   середній  вміст  марганцю (%)  від 18,42 до 19,57. Запаси апробовані ДКЗ  України протоколом № 834 від 25.03.2004 р.  в кількості (тис.т) за  категоріями: С1-2561, С2-13129

 • Ділянка шахти № 3: площа 1031га, розташована в Апостолівському і Широківському районах Дніпропетровської області

Родовище  ВИСОКОПІЛЬСЬКЕ  –  це родовища неметалічних  корисних  копалин, не розробляються, порода – суглинок, що може використовуватись, як  сировина  цегельно-черепична.

Родовище  СТАРОСІЛЬСЬКЕ – родовище вапна будівельного (розробляється).

Заповідники: Архангельське урочище (обласного значення)

 

Структура земельного фонду:

Територія, усього

49,500

тис.га

у тому числі: сільськогосподарські угіддя

44,629

тис.га

із них: рілля

40,628

тис.га

Ліси й інші лісовкриті площі

1,808

тис.га

Забудовані землі

1,177

тис.га

Землі водного фонду

0,328

тис.га

Інші землі  (історико-культурного призначення)

0,001

тис.га

                       

Питома вага району (міста) в економіці області:

 

Продукція промисловості

67,231 млн.грн

Товари народного споживання

3,476 млн.грн

Валова продукція сільського господарства

189,3 млн.грн

у тому числі: рослинництво

117,2 млн.грн

                       тваринництво

49,5 млн.грн

Товарообіг

58,1 млн.грн

 

Промисловість

Кількість підприємств, що знаходяться на самостійному балансі, - 1 одиниць

 

Галузева структура промисловості по видах економічної діяльності

Питома вага, %

Промисловість

100,0

Добувна промисловість

33,3

у тому числі:

0

видобування енергетичних матеріалів

0

видобування неенергетичних матеріалів

0

Обробна промисловість

33,3

з неї харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

2

Легка промисловість

0

у тому числі

0

текстильна промисловість та пошиття одягу

0

виробництво шкіри та шкіряного взуття

0

Виробництво деревини та виготовлення виробів з неї

0

Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича справа

0

Хімічна і нафтохімічна промисловість

0

у тому числі

0

хімічне виробництво

0

виробництво гумових та пластмасових виробів

0

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів /будматеріалів та скловиробів/

0

Металургія та оброблення металу

0

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування

0

у тому числі:

0

виробництво машин і устаткування

0

виробництво електричного та електронного устаткування

0

виробництво транспортного устаткування

0

Виробництво та розподілення електроенергії газу

33,3

Інші галузі

0

 

Промислове виробництво

Темп росту за останні три роки у % - 2018 – 77,97%; 2019 – 69,4%; 2020 – 67,2%

Валова продукція на одну особу, грн – 2934,3 грн.

Бартер у промисловості, 0.0%, та сільському господарстві, 0,0 %

Фінансовий стан підприємств: частка збиткових підприємств  у 2020 році – 0

Фінансові та кредитні установи

з/п

Назва

1.

АТ КБ «Приватбанк»

2.

ТВ БВ  №010021/0136  філія Херсонського   обласного управління АТ «Ощадбанк»

Виконання бюджетів

Доходи місцевих бюджетів на 1 особу – 2259 грн

Податкові надходження на одну особу, грн  – 2077грн

Частка простроченої заборгованості: дебіторської та кредиторської, %

Іноземні інвестиції

Обсяг на одну особу, дол. США -  7,8

Зовнішньоекономічна діяльність

Темп приросту експорту, % *

Обсяг експорту на одну особу, дол.США *

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами, млн.дол.США *

* Інформація щодо експорту, імпорту товарів підприємствами Високопільської ТГ у 2020 р. конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 

Митниці

Митні переходи:

 

0

0

Митні пости:

 

0

0

Автомобільні/залізничні

0

0

 

Транспортний комплекс і зв’язок

Залізничний транспорт

 

 

Наявність підприємств

 

 

                  залізничних станцій

2

один.

Авіаційний транспорт

 

 

Наявність: авіакомпаній

0

один.

                   аеропортів

0

один.

Автомобільний транспорт

 

 

Підприємств (АТП)

0

один.

Виконують перевезення

0

0

пасажирські

0

0

вантажні

0

0

Наявність автомобільних доріг

88,1

км

Загальнодержавного

0

км

Республіканського

0

км

Місцевого значення

88,1

км

Морський й річковий транспорт

 

 

підприємств

0

один.

Вантажних

0

один.

пасажирських

0

один.

порти: морських

0

один.

            річкових

0

один.

Зв'язок загального користування: Наявність телефонного зв'язку у селищах

 

219

 

апаратів

Селах

48

апаратів

Міських телефонних станцій

2

один.

Сільських телефонних станцій

8

один.

Наявність вишок мобільного зв'язку

9

один.

Кількість абонентів мобільного зв'язку

9873

один.

Кількість основних телефонів

на 100 жителів

2,6

один.

Поштові заклади

один.

Кількість працюючих

Наявність відділів у містах

0

0

Районних

0

0

Сільських

2

9

 

Підприємств поліграфії

один.

Кількість працюючих

Дані про засновників (власників)

Типографії

0

0

0

Друкарні

0

0

0

 

Сільське господарство

Кількість агропромислових формувань, всього

88

один.

у тому числі:

 

 

Колективних сільгосппідприємств

-

один.

Приватні підприємства

9

один.

Господарські товариства

1

один.

Фермерські господарства

52

один.

Інші суб'єкти господарювання

5079

один.

Структура валового виробництва сільського господарства

 

 

рослинництво

67,7

%

тваринництво

32,3

%

Виробництво сільгосппродукції на одну особу (усі категорії господарств)

15140

грн

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

 

 

Виробництво рослинницької продукції (усі категорії господарств), тис.тонн

Середня урожайність на 1 га, ц

Зерно та зернобобові культури

57,1

22,1

Цукровий буряк

-

-

Соняшник

24,2

14,4

Інші культури

2,8

22,0

 

 

Виробництво тваринницької продукції (усі категорії господарств)

Одиниця виміру

 

М'ясо

2,9

тис.тонн

Молоко

11,8

тис.тонн

Яйце

13,0

млн. штук

Риба

-

тис.тонн

 

 

Споживчий ринок

 

Кількість

 

 

Підприємств торгівлі

135

один.

з них: магазинів

113

один.

підприємств ресторанного господарства

22

один.

Зареєстрованих ринків

1

один.

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (у середньому за рік)

4646,98

грн

 

Питома вага підприємств споживчих товариств в обсязі роздрібного товарообороту області

0,61/30,93

%

 

Обсяг роздрібного товарообороту системи споживчої кооперації на одну особу (в середньому за рік)

1437,2

грн

 

 

Мале підприємництво

 

Кількість малих підприємств

94

один.

Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах

7347

чол.

Обсяг виробленої продукції

((робіт і послуг)

малими підприємствами

0,011

грн

від загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) області

0,1

%

Питома вага надходжень від підприємств малого бізнесу до обласного бюджету

318

%

Кількість зареєстрованих підприємців, фізичних осіб

7347

один.

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Соціальний захист

Чисельність пенсіонерів

3230

чол.

у тому числі:

 

 

за віком

2485

чол.

По інвалідності, регресники

642

чол.

за вислугою років

21

чол.

Які отримують соціальні пенсії

77

чол.

Міністерства оборони України

0

чол.

Міністерства внутрішніх справ України

4

чол.

Служби безпеки України

1

чол.

 

Виплата пенсій, соціальний допомог

Місячний фонд

5276890- соц.

9040900-пенс.

грн

Заборгованість з виплати пенсій

-

грн

Заборгованість з виплати соціальних допомог

-

грн

Заробітна плата

Середньомісячна зарплата

9455

грн

Місячний фонд оплати праці

 

грн

 

Рівень життя

Обсяг реальних доходів населення

6410,2

тис.грн

Темп росту реальних доходів населення

-

%

Номінальний дохід на одну особу

-

грн

 

Заборгованість із заробітної плати

Всього

0

грн

В економіці

0

грн

У сільському господарстві

0

грн

В бюджетній сфері

0

грн

Заборгованість державного бюджету

0

грн

Заборгованість місцевого бюджету

0

грн

 

Трудові ресурси

Всього

11,165

тис.чол.

у тому числі:

 

 

працездатне населення у працездатному віці

6,976

тис.чол.

особи старшого віку, зайняті в економіці

 

тис.чол.

підлітки, зайняті в економіці

 

тис.чол.

Зайнято в усіх сферах економічної діяльності, усього

 

тис.чол.

у тому числі:

 

 

у промисловості

 

тис.чол.

у сільському господарстві

 

тис.чол.

в інших галузях

 

чол.

в державному управлінні

 

чол.

Демографічні дані, тенденції

 

 

Народилося

51

чол.

Померло

94

чол.

Щільність населення на 1 кв. км

22,55

чол.

Міграційні процеси

Зниження. – 61 особа

          чол.

 

Стан ринку праці

Рівень зайнятості - 65%

Рівень безробіття  - 35%

ГУМАНІТАРНА СФЕРА

Наука

 

Один.

Кількість працюючих, чол.

Науково-дослідні установи

-

 

Конструкторські бюро

-

 

Проектні установи

-

 

Філіали НАНУ

-

 

Інші установи

-

 

 

Освіта

Навчальні заклади

 

 

Кількість вищих навчальних закладів IV- рівня акредитації , ІІІ - рівня акредитації

0

один.

Чисельність студентів

0

чол.

Чисельність викладачів

0

чол.

Кількість вищих навчальних закладів ІІ - рівня акредитації, І - рівня акредитації,

0

один.

Чисельність студентів

0

чол.

Чисельність викладачів

0

чол.

Кількість професійно-технічних навчальних закладів

0

один.

Чисельність учнів

0

чол.

Чисельність викладачів

0

чол.

Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів

9 ( з них 3 філії)

один.

Чисельність учнів

1021

чол.

Чисельність вчителів

134

чол.

Кількість навчально-виховних закладів (інтернатів)

0

один.

Чисельність учнів

0

чол.

Чисельність вчителів

0

чол.

Кількість постійних дошкільних закладів

10 ( з них 3 у складі   філій та 4 у складі ЗЗСО)

один.

Чисельність дітей

351

чол.

Кількість персоналу

66

чол.

Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва, школярів, клуби юних техніків, екологів, авіа-, автолюбителів, інші)

2

один.

Чисельність дітей

414

чол.

Кількість шкільних бібліотек

7

один.

Бібліотечний фонд

2624

один.

Кількість книжкових магазинів

0

один.

Книжковий фонд

0

один.

 

 

Охорона здоров’я

 

Медичні заклади

 

 

Кількість лікувальних закладів, поліклінік,

амбулаторій, профілакторіїв

2

один.

Кількість ліжок

21

місць

Кількість лікарів

17

чол.

Кількість середнього медичного персоналу

39

чол.

Кількість санаторіїв-профілакторіїв

 

один.

Кількість ліжок

 

місць

Курортно-оздоровчі будинки відпочинку

 

один.

Кількість ліжок

 

місць

Забезпеченість лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення

 

ліжок

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних

закладів

82,6

відвід. за зміну

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у розрахунку на 10 тис. населення

 

 

Кількість ФАПів

12

 

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення

7

 

Кількість аптек

5

 

Забезпеченість водою

централізоване

 

 

Культура

Кількість:

один.

Кількість працюючих, чол.

філармоній

0

 

консерваторій

0

 

театрів

0

 

кінозалів

0

 

бібліотек

12

16

закладів культури клубного типу

0

0

музеїв (включаючи філіали)

1

4

будинків культури

7

13

центрів дозвілля

1

14

сільських клубів

8

8

клубів за інтересами

0

 

дитячих музичних шкіл

1

6

дитячих шкіл мистецтв

0

 

дитячих художніх шкіл

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік найвизначніших пам’яток

Кількість пам'яток

один.

Кількість обслуговуючого персоналу, чол.

історії

19

0

архітектури

0

0

культури

0

0

природи

0

0

археології

83

0

інше

2

-0

 

Видатні історичні постаті району

У галузі:

Прізвище, ініціали

Посада, професія, фах

економіки

-

 

 

-

 

історії

-

 

 

-

 

культури

-

 

 

-

 

науки і освіти

-

 

 

 

 

інше

Денисенко Галина Миколаївна-орден

 «Княгиня Ольга»

пенсіонер

Сільське господарство

 Лавриненко Анатолій Анатолійович-герой України

пенсіонер

 

Лупєєва Катерина Афанасіївна-орден «Княгиня Ольга»

керівник ПСП « Високопільське»

 

Лупєєв Іван Захарович-орден за «Заслуги»

агроном ПСП « Високопільське»

 

Безверхній Євген Андрійович-заохочувальна трудова відзнака «Знак пошани»

керівник АФГ «Ольвія»

 

Римський Аскольд Володимирович- присвоєно звання « Заслужений працівник сільського господарства»

пенсіонер

 

 

 

 

Релігія

з/п

Назви конфесій

 

Кількість віруючих

 

Дані про керівництво конфесії, тел.

1

Парафія Свято-Успенського храму УПЦ

230

Благочинний УПЦ, протиієрей (отець Іоанн)

Романович Іван Михайлович

смт.Високопілля,

 вул. Визволителів,41

телефон 0967768236

2

Свято-Михайлівська парафія  Новокаховської Єпархії  УПЦ

50

 

 

Настоятель церкви, протиієрей (отець Петро)

Симчук Петро Семенович

смт.Архангельське

вул.Мельнична, 52

тел. 0679713231

3

Парафія Покровського храму Пресвятої Богородиці УПЦ

80

Настоятель церкви, протиієрей

(отець Василь)

Гінцяк Василь Васильович

с.Іванівка

вул. Перемоги, 47-а

4

Українська Православна Церква Петра і Павла

25

Настоятель церкви, протиієрей

(отець Василь)

Гінцяк Василь Васильович

с. Новопетрівка

вул. Української звитяги

5.

Парафія на честь Святого Миколая релігійна громада УПЦ

50

Настоятель церкви, ієромонах

(отець Віталій)

Галич Віталій Вікторович

с. Новомиколаївка

вул.Центральна,33

6.

Парафія на честь Святого великомученика Афанасія Берестовського Київського Патріархату УПЦ

20

Настоятель церкви, ієромонах

(отець Закхей)

Довганич Іван Левкович

с.Потьомкине

вул. Центральна

7.

Сільський храм великомучениці Євдокії УПЦ

50

Настоятель церкви, протиієрей (отець Петро)

Симчук Петро Семенович

с. Зарічне

вул. Макаренка,36

8

Союз об’єднаних церков Євангельських

Дом молитви християн-баптистів

(Дніпропетровської області)

30

пастор

Синій Кирило Онисимович,

смт. Високопілля,

вул Першотравнева

 

9.

Союз об’єднаних церков Євангельських

Дом молитви помісної церкви християн віри Євангельської

 

15

Пастор

Пирогов Дмитро Олександрович

смт.Високопілля

вул. Гоголя

10.

 Церква Євангельських християн баптистів

18

Пресвітер

Мех Олександр Степанович

смт. Високопілля

вул.  Суворова, 35

0976757879

 

Кількість культових споруд (церкви, монастирі, костели, мечеті, молитовні доми, синагоги, інше) – 11

 

Спортивні об’єкти

стадіони

-

один.

спортивні зали

8

один.

спортивні площадки

32

один.

фізкультурно-оздоровчі центри

-

один.

Кількість лижних баз

-

один.

Кількість стрільбищ, тирів

-

один.

Плавальних басейнів

-

один.

Тренажерних залів

-

один.

Інші спортивні споруди

4

один.

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДАНІ

Органи влади

Органи місцевого самоврядування

Кількість, один.

Депутатів

 

Штатних працівників

 

Районні ради

1

2

чол.

-

чол.

Міські ради

-

-

чол.

-

чол.

Селищні ради

1

22

чол.

43

чол.

Сільські ради

-

-

чол.

-

чол.

 

Виконавчі органи влади

 

Кількість, один.

Працівників, чол.

Районні державні адміністрації,

міськвиконкоми (всього):

-

-

Управління

Відділи

Інспекції

Інші структури

-

-

Виконкоми сільських та селищних рад (всього):

1

12

Голови виконкомів

Заступники голів виконкомів

Секретарі

Бухгалтера

Землевпорядники

Архітектора

Інші

1

1

                 1

                 1

                

 

                8

 

 

 

Територіальні структурні підрозділи центральних органів влади

(управління, представництва)

Чисельність працюючих, чол.

з/п

Назва

 

1.

Високопільська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі

8

2.

 Високопільська районна філія Херсонського обласного центру зайнятості

8

3.

Високопільський  відділ державної виконавчої служби   Південного міжрегіонального  управління Міністерства юстиції (м. Одеса)

4

Дані про судові, правоохоронні та контролюючі органи

 

з/п

Назва

Чисельність працюючих,

чол.

1.

Відділення поліції №1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області      

           

63

2.

 Високопільський   районний суд   Херсонської області          

 

19

 

Дані про діючі при місцевих органах влади громадські координаційні ради, дорадчі

служби, комітети, спілки, інше

з/п

Назва

Кількість

членів, чол.

Дані про керівника

 

-

-

-

 

 

 

з/п

Народні депутати України обрані в регіоні в мажоритарних округах (прізвище, ім’я, по батькові)

Виборчий округ,

№, центр виборчого округу

Партійність,

фракція

1.

Колихаєв  Ігор  Вікторович

184

-

 

 

з/п

Депутати

обласної ради

(прізвище, ім’я, по батькові)

Виборчий округ, №, центр виборчого округу

Партійність,

фракція

 1.  

 Короленко Віктор Миколайович

182

-

 

 

Політичні партій (блоки)

з/п

Назва партії

Кількість членів

Дані про керівника парторганізації, посада, тел.

1.

Політична партія «Наш край»

10

Глушко О.І., безробітний, 0674295650

 1.  

Політична партія всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»

15

Зайченко А.Д., 0678614998

 1.  

Політична партія «Партія Ігоря Колихаєва «НАМ ТУТ ЖИТИ!»

16

Урбанський І.А., 0674700646

 1. П

Політична партія «За майбутнє»

8

Ляшенко А.І., заступник селищного голови,  0983812028

 

Громадські організації, об’єднання, спілки

з/п

Назва організації, об’єднання, спілки

Кількість членів

Дані про керівника,

посада, тел.

 1.  

ГО «Культурно-освітня організація «Кронау»

5

Черняк Надія Анатоліївна, спеціаліст з економічного розвитку та залучення інвестицій, 0964440935

 1.  

ГО «Товариство воїнів-учасників, ветеранів АТО на Сході України смт. Високопілля»

202

Пасічник Віталій Іванович, робітник з комплексного обслуговування будівель КЗ «Високопільський ЦКД», 0684650948

 1.  

ГО Високопільська районна організація української спілки ветеранів Афганістану воїнів-інтернаціоналістів

26

Чиж Валерій Анатолійович, 0964074324

 1.  

ГО «Тепла школа»

6

Пивоваров Микола Анатолійович

 1.  

ГО «Дружба 2011»

15

Грабовський Михайло Дмитрович

 1.  

Високопільська районна громадська жіноча організація Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць «За майбутнє дітей України»

5

Прут Тетяна Іванівна

 1.  

ГО Високопільська районна федерація з футболу

24

 Нартов Андрій Олексійович

 

Благодійні, доброчинні, громадські фонди, організації

з/п

Назва фонду, організації

Кількість членів

Дані про засновника та керівника, посада, тел.

-

-

-

-

 

Національно-культурні товариства, міжнародні фонди, організації

 

№ з/п

Назва товариства, фонду, організації

Кіль-кість членів

Дані про керівника, посада, тел.

 

-

-

-

 

Засоби масової інформації

Газети

з/п

Назва

Тираж у місяць, прим.

Дані про засновників

(власників)

Кількість працюючих, чол.

1

  ТОВ « Високопільська районна газета ««Високе поле»

600

 Трудовий колектив газети «Високе поле»

4

 

Електронні ЗМІ

з/п

Назва

Дані про засновників

(власників)

Кількість працюючих, чол.

 

-

-

-

 

 

Телебачення

з/п

Назва

Дані про засновників

(власників)

Кількість працюючих, чол.

 

-

-

-

 

 

Радіо

з/п

Назва

Дані про засновників

(власників)

Кількість працюючих, чол.

 

-

-

-

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь